Online Ücretsiz Deneme Sınavları

Kültür Kitap Sınavları

Tudem Kültür Kitapları Online Deneme Sınavları

KAPİLAND’IN KARANLIK YÜZÜ

Özet: Kapiland’ın varlığını sürdürebilmesinin önkoşulu: “Dünyadaki tüm halkların Kapiland’a karşı sevgi duymasını sağlamak!” Anti-row şurubuyla başarısızlığa uğrayan ülkenin yeni planı, Marjinal ve Mehtap’ı hileli bir sınav ile Kapiland’a getirtmek ve dünya üzerinde yarattığı barışçıl, hoşgörülü, kin gütmeyen ülke imajını korumak. Fakat yaratılan imajın arkasında bütünüyle farklı bir gerçeklik vardır: Kapiland insanları sürekli değişen, yenilenen eşyalara sahip olmak adına bankalara borçlanan ve sadece bu borçlarını ödemek üzerine kurulu yaşantıları olan kölelerdir; yalnızlardır ve tüketim dışında başka hiçbir şeyi düşünmeden nefes alan makinelerdir sadece. Kapiland göz boyayıcı imajını korumak adına, bilim insanlarını da kötü amaçları için kullanmaya çalışır; “Sempati Operayonu” ile ülkelerine gelen gençlerin şüphe sinirlerini uyuşturmak ister ve onlardan, her şeyden memnun, hiçbir şeyi sorgulamayan birer birey yaratmak ister. Görünen değil de, görünmeyen gerçeğin farkında olan Marjinal ve çalışmalarının kötüye kullanılmasından rahatsız olan bilim insanı, işbirliği yaparak Kapiland’ın yeni oyununu bozmaya çalışırlar.

Yazan: Miyase Sertbarut Roman / 160 sayfa

Ana Temalar: Birey ve Toplum, Medeniyet, Sorumluluk, Sosyal Gelişim, Karar Verme, Kaygı, Heyecan

Temalar: Yaratılan imajla gerçek arasındaki farklılıklar, Farkındalık, Tüketim, Beyin göçü, Sömürü ilişkileri, Mücadele

Kitabın Online Sınavı (Zor)

Kitabın Online Sınavı (Kolay)